Đang gửi...

Công ty TNHH Năng Lượng Surya Prakash Việt Nam

Tên công ty:

Công ty TNHH Năng Lượng Surya Prakash Việt Nam

Tên giao dịch với nước ngoài:        

SURYA PRAKASH VIET NAM ENERGY COMPANY LIMITED

Trụ sở chính:

Xã Phước vinh, Huyện Ninh phước, Tỉnh Ninh Thuận

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió. Tổng thầu thi công các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện thoại:

02596267889

Email:

infra1@hado.com.vn

Website: 

https://hado.com.vn/

Tổng giám đốc:

Ông Lê Xuân Tuấn