Đang gửi...

Công ty CP Hà Đô 756 Sài Gòn

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Hà Đô - 756 Sài Gòn

Tên giao dịch với nước ngoài:     

Hado - 756 Sai Gon Joint Stock Company

Trụ sở chính:

Số 200 - Đường 3/2 - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

028.3979 8232 

Fax:

028.3979 8231

website

hadocentrosagarden.vn