Đang gửi...

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô

 

Tên công ty:

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô

Tên giao dịch với nước ngoài:

Hado Properties Management Company Limited

Tên viết tắt:

Hado PM Co.,Ltd

Trụ sở chính:

60 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại:

028 3848 5407

Fax:

028 3848 6182

Email: 

info@hadopm.com

Website:

http://www.hadopm.com