Đang gửi...

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô

Tên công ty:

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác Bất động sản Hà Đô

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Hado Properties Management Company Limited

Tên viết tắt:

Hado PM Co.,Ltd

Trụ sở chính:

Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ Bất động sản

Điện thoại:

028 3848 5407

Fax:

028 3848 6182

Email:

info@hadopm.com

Website: 

https://hadopm.com/

Tổng giám đốc:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu