Đang gửi...

Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

 

Tên công ty:

Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Dich Vong Complex  Company LTD

Tên viết tắt:

Dich Vong Complex Com

Trụ sở chính:

Số 8, Láng Hạ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại:

024.3831 0348

Fax:

024.3835 5526

Website: 

http://hadonpm.com.vn/