Đang gửi...

Công ty Cổ phần Sông Tranh 4

 

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Sông Tranh 4

Tên giao dịch với nước ngoài:

Song Tranh 4 Joint Stock Company

Tên viết tắt:

Song Tranh 4 JSC.

Trụ sở chính:

Khối phố An Đông, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

0243 6269 4351/52

Fax:

0243 6269 4353

Website: 

http://zahung.com.vn