Đang gửi...

Tuyển dụng

STT Chức vụ Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Tổng Giám đốc Công ty thành viên – Làm việc tại Hồ Chi Minh. Hà Nội 21/10/2021 31/12/2021
2 Phó Tổng Giám đốc Công ty thành viên Quản lý dịch vụ. Hà Nội 21/10/2021 31/12/2021
3 Chủ tịch Ủy ban Tài chính – Chứng khoán Hà Nội 13/10/2021 30/12/2021
4 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật – Tập đoàn. Hà Nội 13/10/2021 31/12/2021
5 Trưởng phòng Quản lý Thi Công Tập đoàn. Hà Nội 13/10/2021 31/12/2021
6 Chủ tịch Ủy ban Đầu tư – Kinh doanh. Hà Nội 28/06/2021 31/12/2021
7 Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ Hà Nội 28/06/2021 31/12/2021
8 Tuyển dụng thực tập sinh Hà Nội 29/04/2021 31/12/2021