Đang gửi...

Tuyển dụng

STT Chức vụ Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Chuyên viên Đầu tư Phát triển Dự án Hà Nội 01/11/2019 30/11/2019
2 Chuyên viên Tài chính Hà Nội 31/10/2019 30/11/2019
3 Kỹ sư Điện (làm việc tại Dự án Thủy điện Đắkmi 2) Quảng Nam 31/10/2019 30/11/2019
4 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng (làm việc tại Dự án Thủy điện Đắkmi 2) Quảng Nam 31/10/2019 30/11/2019