Đang gửi...

Tin tập đoàn

Xem thêm
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2022 – TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ VINH DANH CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2022
16/01/2023

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2022 – TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ VINH DANH CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2022

Ngày 16/01/2022, tại Hội trường trung tâm tòa nhà Hado North Building – Số 186 Hoàng Sâm – Cầu Giấy – Hà Nội cùng các đầu cầu trực tuyến trên cả nước và nước ngoài, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 - triển khai kế hoạch năm 2023 và vinh danh các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, các ông bà trong HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn; HĐQT, Ban Điều hành các Công ty thành viên và toàn thể CBCNV Tập đoàn Hà Đô trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài.