Đang gửi...

Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc Tế Hà Đô

 

Tên công ty:

Công ty Đầu tư quốc tế Hà Đô

Tên giao dịch với nước ngoài:

Hado International Investment Sole CO..LTD

   

Trụ sở chính:

Số 272, Bản Nongtha Tai, Quận Chanthabuly, Viêng Chăn, CHDCND Lào

Vốn điều lệ:

24.000.000.USD (Hai mươi tư triệu đô la Mỹ)

Điện thoại:

(+856-21) 563 033

website:

nongthacentralpark.com

Email: 

hadolaos@hado.com.vn