• VN
  • EN
ic-search

Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc Tế Hà Đô

Tên công ty:

Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Hado International Investment Company

Tên viết tắt:

HIIC

Trụ sở chính:

Số 272 Đường Dondeng, Bản Nongtha Tay Huyện Chănthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh Bất động sản

Điện thoại:

+856 20 9789 3333

Email:

hadolaos@hado.com.vn

Fax:

+865 021 563 033

Website: 

https://hado.com.la

Tổng giám đốc

Ngô Sĩ Thanh

Đang gửi...