Đang gửi...

Công ty CP Hà Đô Bình Thuận

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Hà Đô Bình Thuận

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Ha Do Binh Thuan JSC

Tên viết tắt:

Ha Do Binh Thuan JSC

Trụ sở chính:

Phường Phú Thủy - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại:

0243 6269 4351/52

Fax:

0243 6269 4353

Website: 

http://hadonpm.com.vn/