Đang gửi...

Công ty CP Đầu tư Khánh Hà

 

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà

Tên giao dịch với nước ngoài:

Khanh Ha Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt:

KHANHHAINVEST

Trụ sở chính:

Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại:

0258.3.590 147

Fax:

0258.3.590146

Email: 

hado1@hado.com.vn

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

        Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà được thành lập năm 2011 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 08/4/2011.
        Vốn điều lệ của Công ty là: 260.000.000.000 đồng.

2. Các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

  •  -  Kinh doanh bất động sản;
  •  -  Hoạt động của các công viên vui chơi và và công viên theo chủ đề;
  •  -  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
  •  -  Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản;
  •  -  Cung cấp các dịch vụ ăn uống;
  •  -  Nhà hàng, dịch vụ đồ uống;
  •  -  ...