• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô tài trợ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"

15/03/2019

      Ngày 5/3/2019, tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Tập đoàn Hà Đô trao tài trợ 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Ông Vũ Trung Quyết – Bí thư Đảng ủy - Tập đoàn Hà Đô trao tài trợ cho Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

      Tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, vì vậy Ban lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn Hà Đô luôn nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên biển có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc nói chung và các cá nhân, tổ chức nói riêng.

      Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được thành lập với mục tiêu nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đang gửi...