• VN
  • EN
ic-search

Công ty TNHH Năng Lượng Surya Prakash Việt Nam

Tên công ty:

Công ty TNHH Năng Lượng Surya Prakash Việt Nam

Tên giao dịch với nước ngoài:        

SURYA PRAKASH VIET NAM ENERGY COMPANY LIMITED

Trụ sở chính:

Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió. Tổng thầu thi công các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện thoại:

025 9626 7889

Email:

infra1@hado.com.vn

Website: 

https://hado.com.vn/

Tổng giám đốc:

Trần Văn Lễ

Đang gửi...