• VN
  • EN
ic-search

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Song Tranh 4 Hydropower Joint Stock Company

Tên viết tắt:

ST4.,JSC

Trụ sở chính:

Khối phố An Đông, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tình Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh điện năng

Điện thoại:

0510 3683 168

Fax:

0510 3683 159

Email:

st4-pmu@saigoninvest.com

Website: 

https://hado.com.vn/

Tổng giám đốc:

Lê Xuân Long

Đang gửi...