• VN
  • EN
ic-search

Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

Tên công ty:

Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Dich Vong Complex  Company LTD

Tên viết tắt:

HHDV CO.,LTD

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh Bất động sản

Trụ sở chính:

Số 8, Láng Hạ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại:

024.3831 0348

Fax:

024.3835 5526

Email:

hq@hado.com.vn

Website: 

https://hado.com.vn/

Tổng Giám đốc:

Trần Tiến Dũng

 

Đang gửi...