• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Năng Lượng Agrita Quảng Nam

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Năng Lượng Agrita Quảng Nam

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Agrita Quang Nam Energy Joint Stock Company

Tên viết tắt:

"AGRITAM"

Trụ sở chính:

44 Lê Quý Đôn, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và kinh doanh điện năng

Điện thoại:

024.3831 0347/48

Fax:

024.3835 5526

Email:

hq@hado.com.vn

Website: 

https://hado.com.vn/

Tổng giám đốc:

Lê Xuân Tuấn

Đang gửi...