• VN
  • EN
ic-search

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Binh An Riverside Real Estate Investment Joint Stock Company

Trụ sở chính:

2735 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư kinh doanh Bất động sản

Điện thoại:

028 6654 3888

Website: 

http://hadogreenlane.vn/

Tổng giám đốc:

Nguyễn Trọng Hiếu

Đang gửi...