• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Đầu tư Khánh Hà

Tên công ty:

Công ty CP Đầu tư Khánh Hà

Tên giao dịch với nước ngoài:        

Khanh Ha Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt:

KHANHHAINVEST

Trụ sở chính:

Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản

Điện thoại:

0258.3590.147

Fax:

0258.3590.146

Email:

khanhha@hado.com.vn

Website: 

https://hado.com.vn

Tổng giám đốc:

Trần Tiến Dũng

Đang gửi...