• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 5)

22/10/2016

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi với vốn điều lệ từ 690.634.240.000 đồng lên 759.680.800.000 đồng:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 21

Đang gửi...