• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 7)

05/07/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ từ 949.520.360.000 đồng lên 1.186.812.890.000 đồng

Tệp tin đính kèm:

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 24

Đang gửi...