• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 6)

01/10/2018

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ từ 759.680.800.000 đồng lên 949.520.360.000 đồng

Tệp tin đính kèm:

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 22

Đang gửi...