• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 4)

15/06/2016

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ từ 684.118.840.000 đồng lên 690.634.240.000 đồng:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

Đang gửi...