• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 2)

23/09/2014

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ từ 556.873.990.000 đồng lên 651.542.050.000 đồng:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17

Đang gửi...