• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 3)

04/02/2016

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ từ 651.542.050.000 đồng lên 684.118.840.000 đồng:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18

Đang gửi...