• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 1)

02/10/2013

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ từ 506.249.220.000 đồng lên 556.873.990.000 đồng:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16

 

Đang gửi...