• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô (HDG) triển khai phát hành 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức

17/05/2023

Tập đoàn Hà Đô (HDG) sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25%.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Theo đó Hà Đô dự kiến phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 244 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022.

Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến vào quý 2-3/2023, việc phát hành cổ phiếu sẽ hoàn thiện ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu gần 956 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 685 tỷ đồng, tương đương tăng 36%. Cụ thể, doanh thu từ mảng bất động sản và năng lượng đồng loạt tăng mạnh - lần lượt đạt 312 tỷ và 543 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, Hà Đô nhận định năm 2023 tiếp tục là một năm còn khó khăn và nhiều bất ổn. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đặt ra một cách thận trọng, doanh thu hợp nhất 3.225 tỷ đồng và LNST là 971 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,94% và 28,7% so với năm 2022. Mảng năng lượng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh doanh của công ty trong năm 2023 với gần 70%, bất động sản chiếm khoảng 30%.

Nguồn: https://nguoiquansat.vn/

Đang gửi...