• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô Đạt Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín Và Hiệu quả năm 2024

04/07/2024

Tập đoàn Hà Đô vừa vinh dự đạt được vị trí trong Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2024. Đây là một thành tựu đáng tự hào, khẳng định sự phát triển bền vững và uy tín của Tập đoàn.
Bảng xếp hạng chi tiết có thể tham khảo tại Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2024.

Đây là năm thứ tư Vietnam Report công bố bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả nhằm ghi nhận những công ty đại chúng thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính, truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, phát triển bền vững và có vị thế trong ngành.

Đang gửi...