• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

21/01/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019 như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4/2019

Đang gửi...