Đang gửi...

Báo cáo tài chính Quý I/2024

27/04/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2024 với nội dung như sau:

 

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2024

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2024

Giải trình kết quả kinh doanh Quý I/2024