• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính năm 2023

30/03/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với nội dung như sau:

 

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2023

Đang gửi...