• VN
  • EN
ic-search

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Mẫu xác nhận tham dự

Mẫu ủy quyền tham dự họp

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đang gửi...