• VN
  • EN
ic-search

Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/04/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Tập tin đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đang gửi...