Đang gửi...

Nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015

11/04/2015

 

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015