• VN
  • EN
ic-search

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ bất thường 2020

31/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ bất thường 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Hướng đãn bỏ phiếu điện tử cho cổ đông

Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện của cổ đông nước ngoài

Đang gửi...