Đang gửi...

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2018

05/04/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Các tệp tin đính kèm

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2018