• VN
  • EN
ic-search

Công ty mẹ đạt 252 tỷ đồng LNST, EPS đạt 14.000 đồng

05/07/2011

So với năm 2009, doanh thu của Hà Đô tăng 14,4% còn LNST tăng 32,4%.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ.

Trong Q4, HDG đạt 252,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51,4 tỷ đồng so với Q4/2009. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 105,7 tỷ làm cho lợi nhuận gộp giảm 54,4 tỷ xuống 47,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 21,5 tỷ đồng, tăng 9,2 tỷ so với cùng kỳ.

Công ty không có chi phí tài chính cũng như chi phí bán hàng trong năm 2010. Năm 2009 cũng không có chi phí tài chính và chi phí bán hàng chỉ có 40 triệu đồng.

Do sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận gộp nên LNST Q4 giảm 33,2 tỷ (-38,2%) xuống 53,7 tỷ đồng.
 

STT Chỉ tiêu (tỷ đồng) 10Q4 09Q4   2010 2009  
1    Doanh thu thuần 252.4 201.1 25.5% 655.3 572.7 14.4%
2    Giá vốn hàng bán 205.2 99.5 106.3% 366.7 344.6 6.4%
3    Lợi nhuận gộp 47.2 101.6 -53.5% 288.1 228.1 26.6%
4    Doanh thu tài chính 21.5 12.2 75.3% 51.5 16.2 218.3%
5    Chi phí tài chính 0.0 0.0   0.0 0.0  
6    Chi phí bán hàng 0.0 0.0   0.0 0.0  
7    Chi phí QLDN 7.4 5.0 48.3% 19.6 12.1 62.5%
8    Lợi nhuận thuần HĐKD 61.2 108.8 -43.7% 320.3 232.1 38.1%
9    LNTT 62.3 109.0 -42.8% 322.3 232.0 38.9%
10    LNST 53.7 86.9 -38.2% 252.1 190.4 32.4%
11     EPS (đồng)       13997 12998  

Lũy kế cả năm 2010, công ty mẹ HDG đạt 655 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,4% so với năm trước.

Giá vốn chỉ tăng 22 tỷ làm cho lợi nhuận gộp tăng 60 tỷ lên 288,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 515 tỷ đồng, bằng hơn 3 lần năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 252,1 tỷ đồng, tăng 61,7 tỷ (32,4%) so với mức 190,4 tỷ đồng của năm trước.

EPS tăng từ 12.998 đồng lên 13.997 đồng.

Mới đây, ĐHCĐ của HDG đã thông qua phương án chia thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn từ 202,5 tỷ lên 405 tỷ đồng.

Đang gửi...