Đang gửi...

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020

28/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 2020

Giải trình kết quả kinh doanh bán niên soát xét 2020