• VN
  • EN
ic-search

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

17/04/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Đang gửi...