Đang gửi...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3/2017

30/10/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2017