• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

30/10/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021

Đang gửi...