• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý 3/2019

30/10/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 3/2019:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3/2019

 

Đang gửi...