• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

01/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021

Đang gửi...