• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

05/04/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC

Các khoản mục điều chỉnh báo cáo tài chính

Đang gửi...