• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2022

28/08/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ  2022 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp kiểm toán nhất giữa niên độ 2022

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán giữa niên độ 2022

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Đang gửi...