Đang gửi...

Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2015

29/03/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2015 (Đã kiểm toán). xem tại đây