Đang gửi...

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

17/02/2014

Công ty CP  Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013