• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021

28/08/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên soát xét 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2021

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên soát xét 2021

 

Đang gửi...