Đang gửi...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

16/11/2011

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư và khách hàng Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn