Đang gửi...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ - Đào Thị Hồng Vân

07/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ Đào Thị Hồng Vân