• VN
  • EN
ic-search

VSDC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của HDG

11/06/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của HDG như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của SGDHCM

Đang gửi...