Đang gửi...

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc

14/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc